โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

วิทยบริการฯ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) รอบเดือน มกราคม ๖๓ (ครั้งที่ ๒)
จันทร์ 27 มกราคม 2563

     วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  (รอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒) รอบเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๔๕ น. และ รอบบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ซึ่งประกอบด้วย ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑.หลักสูตร Computer Essentials ๒.หลักสูตร Online Essentials ๓.หลักสูตร  Word Processing และ ๔.หลักสูตร Spreadsheet ... >> อ่านต่อ


ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมคาราวะ รอง อมทร.ล กิจการพิเศษ เนื่องในเทศกาล ปีใหม่ ๖๓
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563

   วานนี้ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ (ผอ.)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล) พร้อมด้วยอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ เยี่ยมคาราวะและมอบกระเช้าของที่ระลึกแด่รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ที่กำกับดูแล งานวิทยบริการฯ) มทร.ล้านนา ในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงาน...“40th WUNCA” มรภ.กาญจนบุรี
จันทร์ 20 มกราคม 2563

   ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”ครั้งที่ ๔๐ (40 th WUNCA)” (Workshop on UniNet Network and computer Application : 40 th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.) ... >> อ่านต่อ


นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ได้รับคัดเลือก รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ปีการศึกษา ๖๒
ศุกร์ 17 มกราคม 2563

   วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทสายสนับสนุน ด้านสร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าสู่ปีที่ ๑๕  ... >> อ่านต่อ


รองฯ ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ๑๕ ปี สถาปนา มทร.ล้านนา
ศุกร์ 17 มกราคม 2563

   เช้าวันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าสู่ปีที่ ๑๕ ณ มณฑลพิธีลานบัว มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อ


บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ “งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ “ ปี ๖๓
พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563

   วานนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๓) นายวุฒิชัย มณีกุล ช่างทางด้านสื่อสาร กลุ่มงานระบบเครือข่าย  เป็นตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมเป็นคณะทำงาน “งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ “ ประจำปี ๒๕๖๓ ... >> อ่านต่อ


ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2563
ศุกร์ 3 มกราคม 2563

     วันนี้ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยประมาณ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการสวส.มทร.ล้านนา และดร.ปวียา รักนิ่ม  รองผู้อำนวยการสวส.มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมคาราวะ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)  ... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563

    เช้าวันนี้ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ลานบัว มทร.ล้านนา พระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) รับบิณฑบาต  มีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ภาพ/ข่าว :  นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา  ... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ จับมือ งานทรัพย์สินฯ หารือแนวทางออกแบบพัฒนาระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562

   กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จับมือ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (สทส.) สำนักงานอธิการบดี หารือแนวทางการพัฒนาระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และฐานข้อมูลการบริหารทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)    วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) ณ ... >> อ่านต่อ


รอง.ผอ.ไอที นำทีม นว.คอมฯ อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ใช้งาน คณะบริหารฯ
พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562

   วานนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ (ที่กำกับดูแลงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย กันธะดา นางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว และนายชาญณรงค์ บุตรแสงดี กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 483


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา