โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมฟังธรรม “ธรรมทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561

    วานนี้ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมโครงการ "ธรรมะทวาทศวาร" ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ดำเนินการจัดโครงการโดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (ศวธ.) มทร.ล้านนา ซึ่งหัวข้อการบรรยายธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ คือ "ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน" โดยพระครูสังฆรักษ์ณัฏฐ์ฐิภัทร ณฏฺฐกโร วั... >> อ่านต่อ


เทศบาลเขลางค์นคร ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Word, พรบ.คอมฯ
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561

    วันนี้ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นำโดย นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี และบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๔๐ ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งร... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Tell Me More
พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส) ร่วมกับ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Tell Me More ให้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ชั้นปีที่ 1 - 4 ณ ห้องเรียนนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา และ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP 1 , 2 อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อนำผลคะแนนสอบเป็นข้อ... >> อ่านต่อ


เปิดฉากมหกรรมกีฬาปัญญาชน ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”
จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561

                เปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”  ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนาสร้างสามัคคี 9 ราชมงคล” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานเปิดการแข่... >> อ่านต่อประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อังคาร 30 มกราคม 2561

นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรนายธงชัย เปี้ยทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารในด้านผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ Smart city ประจำปีงบประมาณ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ม.ค 2561
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา บธ.บ.การบัญชี ชั้นปีที่ 3 มทร.ล้านนา จอมทอง ในวันที่ 24 ม.ค 2561 โดยการนำของอ.ทศพร  ไชยประคองและอ.นฤมล  คุ้มพงษ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มทร.ล้านนา จอมทอง  โดยมี คุณสุพิศ  ทองซัง เป็นวิทยากร >> อ่านต่อ


ตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ส่งความสุข...ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 61 หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยฯ
พุธ 24 มกราคม 2561

     เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   ตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมส่งความสุข เนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑  ให้กับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลล้านนา  ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ผอ. สำนักวิทยบริการฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี ในเทศกาล...ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 61
พุธ 24 มกราคม 2561

      เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. โดยประมาณ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมคาราวะ ผศ.ประพัฒน์   เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี  ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ “เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพสู่ชุมชน” วิทยาลัยฯการจัดการ อบจ.ลำพูน
พุธ 24 มกราคม 2561

     เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ และนายภรัญยู ใจบำรุง กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บรรยายพิเศษ โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพสู่สากล”แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ - ๓ สาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างยนต์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 328


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา