โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

สวส.ร่วมสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ นบพระฟังธรรม เดือน ๑๒ เหนือ
ศุกร์ 29 กันยายน 2566

  วันนี้ (๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๓๙ น. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันธรรมสวนะ “ นบพระ ฟังธรรม” เดือน ๑๒ เหนือ หรือเดือน ๑๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ณ บริเวณศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่  ดำเนินโครงการโดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา MOU บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่นฯ ด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณสื่อสารฯ
ศุกร์ 22 กันยายน 2566

   วันนี้ วันศุกร์ ที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคุณภาณุวัฒน์ มาลารัตน์ ผู้อำนวยการภาคเหนือ บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้านวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์ การวิจัยและการบริการวิชาการในการยกระดับมาตรฐานด้านการเชื่อมต่อสายสัญญาณสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างความร่วมมือในกา... >> อ่านต่อ


“จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

           วันที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม           โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีกล่าว... >> อ่านต่อ


นายกรัฐมนตรี ปลื้ม คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ที่นำความรู้สนับสนุนธุรกิจ MICE และพัฒนา Soft Power ระดับครัวเรือน
อาทิตย์ 17 กันยายน 2566

              วันที่ 16  กันยายน 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา มอบหมายให้ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงที่เดินทางมายังอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะ... >> อ่านต่อ
นว.คอมฯ สวส. ติวเข้ม “การใช้งาน Excel เพื่อการทำงาน” นศ.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓
ศุกร์ 1 กันยายน 2566

   วันนี้ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ นายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การทำ Microsoft Excel เพื่อการทำงาน” แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (BOAEC๑๑๘) ชั้นปีที่ ๓ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ณ ห้องฝึกอบรม ๑ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา จัดอบรมโครงการ “เพิ่มสมรรถภาพด้าน IT” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566

   เมื่อวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา งานพัฒนาระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด “โครงการอบรมเพิ่มสมรรถภาพทางด้านสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 731