โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ นศ.วิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่
พุธ 18 เมษายน 2561

     ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)  นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนบุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบ... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานบริการสารสนเทศฯ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพยาบาลฯ เชียงใหม่
พุธ 11 เมษายน 2561

    วานนี้ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวแทนบุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๗๙ คน จากสาขาการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning... >> อ่านต่อ


นว.โสตฯ วิทยบริการฯ บรรยายพิเศษ ภูมิรู้ครูวิชาชีพ “สื่อมัลติมีเดียและการทำวิดีโอนำเสนอ”
อังคาร 10 เมษายน 2561

     วานนี้ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ โครงการภูมิรู้ครูวิชาชีพ หัวข้อ “สื่อมัลติมีเดียและการทำวิดีโอนำเสนอ” ให้กับอาจารย์สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป้าประสงค์... >> อ่านต่อ


นว.คอมฯ วิทยบริการฯ สืบฮีตโตยฮอย ล้านนา ประกวดตีกลองปู่จา โครงการส่งเสริมฯ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “๖๑
อังคาร 10 เมษายน 2561

     เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายณัฐพล วิโชนิตย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมกิจกรรม “การประกวดการตีกลองปู่จา โครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๑” จัดโดยสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ลานธรรม ลานศ... >> อ่านต่อ


วิทยบริการฯ ร่วมเทิดพระเกียรติถวายพระพร “ฉับพลัน นฤมิต ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเปิดนิทรรศการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ราชมงคลล้านนา”
พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561

    วันนี้ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐​ น. โดยประมาณ  อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพร “ฉับพลัน นฤมิต ถวายพระพรชัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดนิทรรศการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อสังคมตามเป้าหมาย 5 Flagships ของมหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา และเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามเป้าหมาย 5 Flagships ของมหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อสังคมตามเป้าหมาย 5 Flagships ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่  ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส... >> อ่านต่อ


บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมโครงการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ๕ flagship
พุธ 4 เมษายน 2561

     วันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมตามเป้าหมาย ๕ Flagships ของ มหาวิทยาลัย" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


การประชุมร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ น.ศ. “ร่างข้อกำหนด การจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้าน IT ” ครั้งที่ ๒
จันทร์ 2 เมษายน 2561

     วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักศึกษา เรื่อง "การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจา... >> อ่านต่อระดมความคิดเห็น “แนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ การพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ”
อังคาร 20 มีนาคม 2561

              วานนี้ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการประชุมหารือแนวทางดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับหน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบัน กอง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 344


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา