โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

วิทยบริการฯ จัดอบรมสัมมนาติดตามระบบบริหารงานบุคคล
ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนาติดตามระบบบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆที่พบ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ มากขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop 1 อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ด้านบริหาร มทร.ล้านนา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้ง... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนาจัดสัมมนาและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 10 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้จัดโครงการสัมมนาและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ให้กับผู้บริหารของคณะและวิทยาลัย หัวหน้าสาขา และประธานหลักสูตร โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นายอนันท์ทับเกิด เป็นประธาน และนายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ นักวิชาการศึกษาเป็นผู้บรรยาย ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศท... >> อ่านต่อ


โครงการลานเสวนา พัฒนาคุณภาพงานสนับสนุนอย่างมืออาชีพ
เสาร์ 24 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ เวลา 10.40น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการเสวนาพัฒนาคุณภาพงานสนับสนุนอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะงานด้านสารสนเทศและงานทะเบียน โดยให้ทันยุคThailand 4.0 และสามารถบริการนักศึกษา บุคลากรให้สะดวก รวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรด้านสารเทศและงานทะเบียนประจำคณะ รวมทั้งสำนักวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ สวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2559 >> อ่านต่อ


แจ้งเพื่อทราบ...เวลาให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ ในช่วงปิดภาคเรียน
จันทร์ 19 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ห้องสมุด) มทร.ล้านนา  *** เวลาในการให้บริการ ***ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐  >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกัน 6 พื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พุธ 31 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 -16.30 น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการฝ่ายงานวิทยบริการฯ รวมถึงการจัดทำแผนปฎิบัติราชการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกัน 6 พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาตร์ฯ มทร.ล้านนา (ที่กำกับดูแลงานวิทยบริ... >> อ่านต่อ


นิตยสารออนไลน์ RMUTL IT Service
จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 / RMUTL นิตยสารออนไลน์

ARIT RMUTL IT Service นิตยสารออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


นิตยสารออนไลน์ ฉบับที่ 18
จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 / RMUTL นิตยสารออนไลน์

ARIT RMUTL NEWS 18 นิตยสารออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจำเดือน กันยายน 2558 >> อ่านต่อ


นิตยสารออนไลน์ ฉบับที่ 17
จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 / RMUTL นิตยสารออนไลน์

ARIT RMUTL NEWS 17นิตยสารออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 24

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา