โลโก้เว็บไซต์ ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้เขียน : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด


ขอเชิญชวนอาจารย์ มทร.ล้านนา...ร่วมอบรมออนไลน์ 2020 HCIA-AI TTT Training Camp ระหว่าง 26-30 ต.ค.63 (บรรยาย : ภาษาอังกฤษ)
ศุกร์ 16 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

* การอบรม/บรรยาย : ภาษาอังกฤษ * ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563)  : คลิกลงทะเบียนที่นี่ >> อ่านต่อประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (14 ต.ค.63 เวลา 18.00 น. - 24.00 น.)
พุธ 14 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. -24.00 น.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้บริการเครือข่าย ส่งผลให้ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ไม่สามารถใช้บริการในวันและเวลาดังกล่าวได้  แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย สวส.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน... >> อ่านต่อ๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
อังคาร 6 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ๘ ตุลาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริ... >> อ่านต่อ


ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
เสาร์ 26 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

   วานนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องทองกวาว (ห้องประชุม ๓ เดิม) และบริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา โดยผู้เกษียณอายุราชการ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ประ... >> อ่านต่อ


บุคลากร สวส.มทร.ล้านนา เข้าร่วม อบรม “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย : R2R (Routine to Research)
ศุกร์ 18 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวพ.มทร.ล้านนา) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย : R2R (Routine to Research)  ณ ห้องประชุม บัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๖ พรรษา  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ... >> อ่านต่อ


สวส.ประชุม หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๖๓
พุธ 16 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของหน่วยงาน รองรับการให้บริการ ให้มีความพร้อม Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security, Digital Facilities เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้กระทบต่อทุกภาคส่วน (Disruptive Technology) สวส.มทร. >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 837


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา