โลโก้เว็บไซต์ ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้เขียน : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด

ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมคาราวะ รอง อมทร.ล กิจการพิเศษ เนื่องในเทศกาล ปีใหม่ ๖๓
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

   วานนี้ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ (ผอ.)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล) พร้อมด้วยอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ เยี่ยมคาราวะและมอบกระเช้าของที่ระลึกแด่รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ที่กำกับดูแล งานวิทยบริการฯ) มทร.ล้านนา ในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา และนักวิจัย ใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin    เป็นฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ซึ่งตรวจชิ้นงานวิจัยได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอื่นๆ รวมแล้ว ๒๐ ภาษา และสามารถสร้างห้องเรียน (Class) และส่งงานแบบ Online >> อ่านต่อ


ผอ.วิทยบริการฯ นำทีมบุคลากร ร่วมงาน...“40th WUNCA” มรภ.กาญจนบุรี
จันทร์ 20 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

   ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”ครั้งที่ ๔๐ (40 th WUNCA)” (Workshop on UniNet Network and computer Application : 40 th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.) ... >> อ่านต่อ


นว.คอมฯ วิทยบริการฯ ได้รับคัดเลือก รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ปีการศึกษา ๖๒
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทสายสนับสนุน ด้านสร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าสู่ปีที่ ๑๕  ... >> อ่านต่อ


รองฯ ผอ.วิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร ๑๕ ปี สถาปนา มทร.ล้านนา
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

   เช้าวันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าสู่ปีที่ ๑๕ ณ มณฑลพิธีลานบัว มทร.ล้านนา ... >> อ่านต่อสวส.มทร.ล้านนา เปิดพื้นที่บริการ...ห้องต้นแบบ ปลอดฝุ่น
ศุกร์ 10 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดพื้นที่ให้บริการห้องต้นแบบ ปลอดฝุ่น โครงการห้องปลอดฝุ่น RMUTL Safe Zone ด้วยการนำเทคโนโลยีสนามไฟฟ้าในการดักจับฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องต้นแบบ ชั้น 1 อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ “งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ “ ปี ๖๓
พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

   วานนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๓) นายวุฒิชัย มณีกุล ช่างทางด้านสื่อสาร กลุ่มงานระบบเครือข่าย  เป็นตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมเป็นคณะทำงาน “งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ “ ประจำปี ๒๕๖๓ ... >> อ่านต่อสำนักวิทยบริการฯ จับมือ งานทรัพย์สินฯ หารือแนวทางออกแบบพัฒนาระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

   กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จับมือ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (สทส.) สำนักงานอธิการบดี หารือแนวทางการพัฒนาระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และฐานข้อมูลการบริหารทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)    วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) ณ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 734


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา