โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร

การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ RCDL รุ่นที่ 9 เดือนสิงหาคม 2560
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทสเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯเข้าสมัครได้ที่ http://hr.rmutl.ac.th เข้าสมัครได้ที่เมนู E10 > สอบมาตรฐานบุคลากร > เลือกประเภท > การทดสอบ >> อ่านต่อ


การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ RCDL รุ่นที่ 8 เดือนกรกฏาคม 2560
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทสเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯเข้าสมัครได้ที่ http://hr.rmutl.ac.th เข้าสมัครได้ที่เมนู E10 > สอบมาตรฐานบุคลากร > เลือกประเภท > การทดสอบ >> อ่านต่อ


การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ RCDL รุ่นที่ 7 เดือนมิถุนายน 2560
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทสเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯเข้าสมัครได้ที่ http://hr.rmutl.ac.th เข้าสมัครได้ที่เมนู E10 > สอบมาตรฐานบุคลากร > เลือกประเภท > การทดสอบ >> อ่านต่อ


การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ RCDL รุ่นที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2560
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทสเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯเข้าสมัครได้ที่ http://hr.rmutl.ac.th เข้าสมัครได้ที่เมนู E10 > สอบมาตรฐานบุคลากร > เลือกประเภท > การทดสอบ >> อ่านต่อ


การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ RCDL รุ่นที่ 5 เดือนเมษายน 2560
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทสเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯเข้าสมัครได้ที่ http://hr.rmutl.ac.th เข้าสมัครได้ที่เมนู E10 > สอบมาตรฐานบุคลากร > เลือกประเภท > การทดสอบ >> อ่านต่อ


การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Word Processing , Spreadsheets
อังคาร 14 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAN ๑ อาคารหอสมุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Word Processing เวลา 13.00 - 15.00  น.การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Spreadsheets เวลา 15.00 - 17.00  น.เข้าสมัครได้ที่  >> อ่านต่อ


การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Computer Essential , Online Essential
อังคาร 14 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAN ๑ อาคารหอสมุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Computer Essential เวลา 13.00 - 15.00  น.การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Online Essential เวลา 15.00 - 17.00  น. >> อ่านต่อ


ARIT NET#3
พุธ 1 มีนาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สวส.การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 (The 3rd Seminar of Office of Academic and Resources and Information Technology Rajamangala University of Technology Network : ARIT-NET#3)http://arit.rmutl.ac.th/arit-net3/ >> อ่านต่อ


การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ RCDL รุ่นที่ 4 เดือนมีนาคม 2560
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการฯเข้าสมัครได้ที่ http://hr.rmutl.ac.th เข้าสมัครได้ที่เมนู E10 > สอบมาตรฐานบุคลกร > เลือกประเภท > การทดสอบติดต่อสอบถามข้อมูล >> อ่านต่อ


RMUTL 1st ISHPMNB 2017
พุธ 14 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาThe 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture, ( >> อ่านต่อ


Count Activity : 51 - 60 ทั้งหมด 91

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา