โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 มีนาคม 2560 - 10 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมฯ

ผู้รับผิดชอบ : สวส

คู่มือการใช้งาน >> Downloadออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา