โลโก้เว็บไซต์ ARIT NET#3 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARIT NET#3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สวส.

การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3
(The 3rd Seminar of Office of Academic and Resources and Information Technology Rajamangala University of Technology Network : ARIT-NET#3)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา