โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน
ศุกร์ 10 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมฯ
ผู้รับผิดชอบ : สวสคู่มือการใช้งาน >> Download >> อ่านต่อ


วันเปิดภาคการศึกษา 2/2559
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน >> อ่านต่อ


เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11
อังคาร 6 ธันวาคม 2559

สถานที่ : สนามฟุตบอล มทร.ล้านนา - สวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่11 ขึ้น ในวันที่ 28 มกราคม 2560 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1230 >> อ่านต่อ


กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
อังคาร 6 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะมีการแข่งขันใน 15 ชนิดกีฬา ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (วิเทศสัมพันธ์)
พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องเรียนนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ICDL)
จันทร์ 10 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ICDL) อ.จารย์ ผู้สอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทั้ง 6 เขตพื้นที่ >> คลิก !! ร่วมตอบแบบประเมิน << >> อ่านต่อ


พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559
อังคาร 20 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางกำหนดการกฐินสามัคคี 2559 >> อ่านต่อ


กิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา"โครงการรถด่วนขบวนพิเศษ"
อังคาร 20 กันยายน 2559

สถานที่ : ศาลาอรุณลายคำ วัดช่างเคี่ยน
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา    วัดช่างเคี่ยนและคณะกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษาร่วมกับ"โครงการรถด่วนขบวนพิเศษ" ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 >> อ่านต่อ


ถ่ายทอดระบบวิดีโอวงจรปิด งานซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)
พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสเนทศเพื่อการเรียนรู้ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล จากการร่วมกิจกรรม... “รักการอ่าน” ประจำ เดือนพฤษภาคม 2559
อังคาร 28 มิถุนายน 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานห้องสมุด ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล จากการร่วมกิจกรรม... “รักการอ่าน” ประจำ เดือนพฤษภาคม >> อ่านต่อ


Count Activity : 41 - 50 ทั้งหมด 58

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา