โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup
อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : สวสดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คุณพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล (ผู้จัดการ DEPA สาขาเชียงใหม่) ทำแบบประเมินความพึงพอใจ >> คลิก >> อ่านต่อ


โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (ลำปาง)
เสาร์ 26 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สวสดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม >> Download << ทำแบบประเมินความพึงพอใจ : https://goo.gl/YfTdaN >> อ่านต่อ


โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (เชียงราย)
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : สวสทำแบบประเมินความพึงพอใจ : https://goo.gl/YfTdaN >> อ่านต่อ


โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้อง 404-405 ตึกราชมังคลานครินทร์ มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy File Workshop : Word Processing >> อ่านต่อ


บริษัท 3BB ทำการปรับปรุงระบบโครงข่าย...ส่งผล ระบบ LAN ใช้งานไม่ได้
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และจอมทอง
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด >> อ่านต่อ


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

สถานที่ : สำนักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการฯ >> อ่านต่อ


สร้างอาชีพด้วยธุรกิจ E-Commerce กับ Vcanbuy
พุธ 5 เมษายน 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1(Thin 1)
ผู้รับผิดชอบ : สวสเอกสารประกอบการบรรยาย >> Downloadแบบสำรวจความพึงพอใจ >> https://goo.gl/forms/YU4z9DMUMNUnbHO32 >> อ่านต่อ


อบรม ICT หลักสูตร Word Processing และ Spreadsheets รอบเดือนกรกฏาคม 2560
อังคาร 28 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทสเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯเข้าสมัครได้ที่ http://hr.rmutl.ac.th เข้าสมัครได้ที่เมนู E10 > สอบมาตรฐานบุคลากร > เลือกประเภท > การอบรม >> อ่านต่อ


การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ RCDL รุ่นที่ 10 เดือนกันยายน 2560
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทสเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯเข้าสมัครได้ที่ http://hr.rmutl.ac.th เข้าสมัครได้ที่เมนู E10 > สอบมาตรฐานบุคลกร > เลือกประเภท > การทดสอบ >> อ่านต่อCount Activity : 31 - 40 ทั้งหมด 58

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา