โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (พิษณุโลก)
อาทิตย์ 10 กันยายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ไฟล์ติดตั้งสอบทดมาตรฐาน ICDL >> Download ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม(Excel) >> Download << >> อ่านต่อ


การเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ "ระบบบริหารจัดการศูนย์สอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
ศุกร์ 8 กันยายน 2560

สถานที่ : สวส
ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้แบบประเมินความพึงพอใจ >> คลิกทำแบบประเมิน >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย เชียงใหม่
พุธ 6 กันยายน 2560

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (ตาก)
พุธ 30 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : สวสดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม(Excel) >> Download << ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง >> Download << ทำแบบประเมินความพึง... >> อ่านต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup
อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : สวสดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คุณพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล (ผู้จัดการ DEPA สาขาเชียงใหม่) ทำแบบประเมินความพึงพอใจ >> คลิก >> อ่านต่อ


โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (ลำปาง)
เสาร์ 26 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : สวสดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม >> Download << ทำแบบประเมินความพึงพอใจ : https://goo.gl/YfTdaN >> อ่านต่อ


โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (เชียงราย)
พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : สวสทำแบบประเมินความพึงพอใจ : https://goo.gl/YfTdaN >> อ่านต่อ


โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้อง 404-405 ตึกราชมังคลานครินทร์ มทร.ล้านนา น่าน
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy File Workshop : Word Processing >> อ่านต่อ


บริษัท 3BB ทำการปรับปรุงระบบโครงข่าย...ส่งผล ระบบ LAN ใช้งานไม่ได้
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และจอมทอง
ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัด >> อ่านต่อ


Count Activity : 31 - 40 ทั้งหมด 63


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา