โลโก้เว็บไซต์ วันสถาปนาครบ 14 ปี มทร.ล้านนา (18 มกราคม 2562) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันสถาปนาครบ 14 ปี มทร.ล้านนา (18 มกราคม 2562)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มกราคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 มกราคม 2562 - 18 มกราคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.rmutl.ac.th/news/9584ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา