โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่านประเดือน เมษายน ๒๕๕๙ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่านประเดือน เมษายน ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 197 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 มิถุนายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 542

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานห้องสมุด

อับดับ ๑ นางสาวกวินนา ยอดวิเศษ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
อันดับ ๒ นายภัทร ล้อมลาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อันดับ ๓ นางสาววรวีร์ อำนาจรัตน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


*** เงื่อนไขการรับรางวัล : ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่...งานบริการ ยืม-คืน ชั้น ๓ อาหารห้องสมุด สำนักวิทยบริการ ฯ  

     ที่มา : งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา