โลโก้เว็บไซต์ ปรับปรุงเส้นทางการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงเส้นทางการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 มิถุนายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 542

สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานระบบเครือข่ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา