โลโก้เว็บไซต์ ประกาศปิดให้บริการ : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ร.9) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศปิดให้บริการ : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ร.9)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา