โลโก้เว็บไซต์ แนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รอบ 5) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รอบ 5)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 กรกฎาคม 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561

สถานที่ : ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม

ผู้รับผิดชอบ : สวส.มทร.ล้านนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Active Code จำนวน ๒ ชั่วโมง)

 

ร่วมทำแบบประเมินโครงการแนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย >> คลิก <<

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินผลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา