โลโก้เว็บไซต์ แนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 มิถุนายน 2561 - 27 มิถุนายน 2561

สถานที่ : ห้องประชุมอาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนาฯ ชั้น ๔ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เจ็ดยอด

ผู้รับผิดชอบ : สวส.มทร.ล้านนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Active Code จำนวน ๒ ชั่วโมง)

 

ร่วมทำแบบประเมินโครงการแนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย >> คลิก <<

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินผลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา