โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา