โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (เชียงใหม่) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (เชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 ตุลาคม 2560 - 12 ตุลาคม 2560

สถานที่ : เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สวส

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม (Excel) >> Download <<ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา