โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (พิษณุโลก) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (พิษณุโลก)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 กันยายน 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กันยายน 2560 - 14 กันยายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ไฟล์ติดตั้งสอบทดมาตรฐาน ICDL >> Download

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรม(Excel) >> Download <<ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา