โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา