โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Startup

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม 2560 - 30 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สวส

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

  • คุณพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล (ผู้จัดการ DEPA สาขาเชียงใหม่)

  • ทำแบบประเมินความพึงพอใจ >> คลิก
    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา