โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (เชียงราย) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy (เชียงราย)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 สิงหาคม 2560 - 20 สิงหาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : สวส

ทำแบบประเมินความพึงพอใจ : https://goo.gl/YfTdaNออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา