โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 สิงหาคม 2560 - 11 สิงหาคม 2560

สถานที่ : สวส

ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ทำแบบประเมินความพึงพอใจ : https://goo.gl/YfTdaNออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา