โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 สิงหาคม 2560 - 6 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้อง 404-405 ตึกราชมังคลานครินทร์ มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล Digital Literacy 

File Workshop : Word Processing

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา