โลโก้เว็บไซต์ บริษัท 3BB ทำการปรับปรุงระบบโครงข่าย...ส่งผล ระบบ LAN ใช้งานไม่ได้ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท 3BB ทำการปรับปรุงระบบโครงข่าย...ส่งผล ระบบ LAN ใช้งานไม่ได้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 มิถุนายน 2560 - 22 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และจอมทอง

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท ทริปเปิ้ล ที เอ็นเท็ค จำกัดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา