โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 มิถุนายน 2560 - 16 มิถุนายน 2560

สถานที่ : สำนักวิทยบริการฯ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการฯ



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา