โลโก้เว็บไซต์ สร้างอาชีพด้วยธุรกิจ E-Commerce กับ Vcanbuy | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างอาชีพด้วยธุรกิจ E-Commerce กับ Vcanbuy

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 197 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 เมษายน 2560 - 5 เมษายน 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1(Thin 1)

ผู้รับผิดชอบ : สวส

เอกสารประกอบการบรรยาย >> Download

แบบสำรวจความพึงพอใจ >> https://goo.gl/forms/YU4z9DMUMNUnbHO32

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา