โลโก้เว็บไซต์ อบรม ICT หลักสูตร Computer Essentials และ Online Essentials รอบเดือนธันวาคม 2560 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรม ICT หลักสูตร Computer Essentials และ Online Essentials รอบเดือนธันวาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 ธันวาคม 2560 - 13 ธันวาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทสเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ

เข้าสมัครได้ที่ http://hr.rmutl.ac.th เข้าสมัครได้ที่เมนู E10 > สอบมาตรฐานบุคลากร > เลือกประเภท > การอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูล

แจ้งปัญหาเรื่องการเข้าสอบและการลงทะเบียน : 053921444 ต่อ 5302 ( ออมทรัพย์ ), 5305 ( ชัชวาลย์ ), 1624 ( ณหทัย )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา