โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Word Processing , Spreadsheets | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Word Processing , Spreadsheets

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 มีนาคม 2560 - 22 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAN ๑ อาคารหอสมุด

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Word Processing เวลา 13.00 - 15.00  น.

การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Spreadsheets เวลา 15.00 - 17.00  น.

เข้าสมัครได้ที่ http://hr.rmutl.ac.th เข้าสมัครได้ที่เมนู E10 > สอบมาตรฐานบุคลกร > เลือกประเภท > การอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูล

แจ้งปัญหาเรื่องการเข้าสอบและการลงทะเบียน : 053921444 ต่อ 5302 ( ออมทรัพย์ ), 5305 ( ชัชวาลย์ ), 1624 ( ณหทัย )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา