โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Computer Essential , Online Essential | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Computer Essential , Online Essential

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มีนาคม 2560 - 15 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAN ๑ อาคารหอสมุด

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Computer Essential เวลา 13.00 - 15.00  น.

การฝึกอบรม RCDL หลักสูตร Online Essential เวลา 15.00 - 17.00  น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา