โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สำหรับนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 296 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2560

สถานที่ : อาคารหอสมุด

ผู้รับผิดชอบ : สวส

ไฟล์อบรม Excel >> Downloadออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา