โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (วิเทศสัมพันธ์) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (วิเทศสัมพันธ์)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 พฤศจิกายน 2559 - 2 ธันวาคม 2559

สถานที่ : ห้องเรียนนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา