โลโก้เว็บไซต์ อบรมหลักสูตร train to trainer(ICDL) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมหลักสูตร train to trainer(ICDL)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 31 ตุลาคม 2559 - 4 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ VIRTUAL DESKTOP LAB 1

ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา