โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ICDL) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ICDL)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผู้รับผิดชอบ : บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (ICDL) อ.จารย์ ผู้สอนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทั้ง 6 เขตพื้นที่

>> คลิก !! ร่วมตอบแบบประเมิน <<ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา