โลโก้เว็บไซต์ บันทึกภาพเคลื่อนไหว งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกภาพเคลื่อนไหว งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 สิงหาคม 2559 - 7 กันยายน 2559

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา