โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีทางการศึกษาห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีทางการศึกษาห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 กันยายน 2559 - 16 กันยายน 2559

สถานที่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้,กลุ่มงานห้องสมุด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา