โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดระบบวิดีโอวงจรปิด งานซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถ่ายทอดระบบวิดีโอวงจรปิด งานซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 สิงหาคม 2559 - 21 กันยายน 2559

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสเนทศเพื่อการเรียนรู้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา