โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ไฟฟ้ากำลังปี 2559"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย อนุธิดา แก้วสอน จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 สิงหาคม 2559 - 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ VIRTUAL DESKTOP LAB 1 อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ไฟฟ้ากำลังปี 2559"

    วันที่ 9 สิงหาคม 2559            ห้อง Knowledge Theater

    วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ VIRTUAL DESKTOP LAB 1ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา