โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย อนุธิดา แก้วสอน จำนวนผู้เข้าชม 394 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 สิงหาคม 2559 - 5 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ VIRTUAL DESKTOP LAB 1-2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ CRIMES ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 342 นาย ในระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ VIRTUAL DESKTOP LAB 1 - 2 , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารวิทยบริการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา