โลโก้เว็บไซต์ สอบคัดเลือก โครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Associate (ACA) พื้นที่เชียงราย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบคัดเลือก โครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Associate (ACA) พื้นที่เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 เมษายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : ณ ห้อง 503 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา