โลโก้เว็บไซต์ สอบคัดเลือก โครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Associate (ACA) พื้นที่พิษณุโลก | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบคัดเลือก โครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Associate (ACA) พื้นที่พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 เมษายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 พฤษภาคม 2565 - 25 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : ณ ห้อง 1462 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา