โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมการจัดการวารสารออนไลน์ไทย Thai Journals Online (ThaiJO) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝึกอบรมการจัดการวารสารออนไลน์ไทย Thai Journals Online (ThaiJO)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2559 โดย อนุธิดา แก้วสอน จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 กรกฎาคม 2559 - 28 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB1

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการวารสารออนไลน์ไทย Thai Journals Online (ThaiJO) ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESTOP LAB1 อาคารวิทยบริการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา