โลโก้เว็บไซต์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 กรกฎาคม 2559 - 27 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ณ ห้องนวัตกรรมฯ (Innovation Learning Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

สวส.มทร.ล้านนา...เชิญชวนอาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” โดยทีมวิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กำหนดจัดการฝึกอบรม วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนวัตกรรมฯ (Innovation Learning Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา 

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมได้ที่ https://goo.gl/yV5CDG
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา