โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย รัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2559 - 12 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา