โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ BRIC คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ BRIC คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 โดย นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 กรกฎาคม 2559 - 22 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

จัดโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มงานสำนักงานคณบดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา