โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบหลักสูตร Word Processing และ Spreadsheet | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบหลักสูตร Word Processing และ Spreadsheet

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 กรกฎาคม 2559 - 15 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา