โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผล คะแนนการบ้าน Word Processing และ Spreadsheet และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผล คะแนนการบ้าน Word Processing และ Spreadsheet และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 กรกฎาคม 2559 - 5 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา