โลโก้เว็บไซต์ เข้าเรียนในหลักสูตร Wordpressing และ Spreadsheet  พร้อมทำกิจกรรมท้ายบทเรียน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าเรียนในหลักสูตร Wordpressing และ Spreadsheet พร้อมทำกิจกรรมท้ายบทเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 มิถุนายน 2559 - 1 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา