โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 มิถุนายน 2559 - 8 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานห้องสมุด

ประกาศ...รางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

อันดับ  นายจีรวุฒิ จรพิบูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
อันดับ  นายเอกพล บริบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อันดับ  นางสาวกมลชนก สิงห์โต คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

*** เงื่อนไขการรับรางวัล : ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่...งานบริการ ยืม-คืน ชั้น  อาหารห้องสมุด สำนักวิทยบริการ   
     ที่มา : งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา