โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2559 - 11 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ชั้น ๑ สวส.มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา