โลโก้เว็บไซต์ ปรับปรุงช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 พฤษภาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 542

สถานที่ : สวส.มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริการเครือข่ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา