โลโก้เว็บไซต์ ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ


- ปีงบประมาณ 2561

 1. รายงานผลการลงทะเบียนบัณฑิตซ้อมย่อยฯ(สแกนบาร์โค้ด)

 2. รายงาน

 3. รายงาน

 

- ปีงบประมาณ 2560

 1. รายงานผลการลงทะเบียนบัณฑิตซ้อมย่อยฯ(สแกนบาร์โค้ด)

 2. รายงาน

 3. รายงาน

 4.  

    
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา